กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที ร.ต.ธมนวรรณณ์ จรัญธนเสกฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางสาวอุบลนภา น้ำเย็น
ครู คศ.1

นางสาววัลลภา อาโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายอนุกร ศาสตากร
ครูอัตราจ้าง