ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด (อ่าน 211) 23 ก.พ. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดูรายละเอียด (อ่าน 202) 03 ก.พ. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดูรายละเอียด (อ่าน 307) 30 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ติดต่อสอบถาม 02-38269ึ47 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 292) 22 ม.ค. 64
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องกระจายสัญญาณภาพโรงเรียนวัดแพรกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (อ่าน 230) 14 ก.ย. 63
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 409) 19 มิ.ย. 63
กำหนดการพบปะผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2 -มัธยม 3 (อ่าน 521) 19 พ.ค. 63
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 256 (อ่าน 865) 19 พ.ค. 63
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 338) 19 พ.ค. 63
ข้ันตอนการสมัครนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 550) 02 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องกระจายสัญญาณภาพเสียง (อ่าน 395) 04 ก.พ. 63
ร่างขอบข่ายงาน (อ่าน 394) 04 ก.พ. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดแพรกษา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2 (อ่าน 838) 08 ม.ค. 62
รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับภาคกลางและภาคตะว (อ่าน 1095) 10 ม.ค. 61
รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึก (อ่าน 987) 12 ต.ค. 60
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี60 (อ่าน 918) 06 มิ.ย. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 935) 06 มิ.ย. 60
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี60 (อ่าน 840) 06 มิ.ย. 60
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี60 (อ่าน 823) 06 มิ.ย. 60
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี60 (อ่าน 859) 06 มิ.ย. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงการ (อ่าน 865) 04 เม.ย. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสรุปโครงการ (อ่าน 835) 14 มี.ค. 60
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (อ่าน 756) 10 ก.พ. 60