ประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดเรียนทุกระดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน รับค่าอาหารกลางวันเดือน ม.ค.64
เปิดเรียน 1 ก.พ.2564 (สลับกลุ่มมาเรียน)
แพรกษาร่วมใจห่างไกลโควิด-19
รายงานสำรวจรูปแบบการจัดการเนียนการสอนในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564
แจ้งปิดเรียน ทุกระดับชั้น
แจ้งปิดเรียน ทุกระดับชั้น
สวัสดีปีใหม่ 2564
ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนการสอน วันปิดเรียนด้วยสถานการณ์พิเศษ (Covid-19)
ทดสอบห้องกระจายสัญญาณภาพและเสียง
มอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2564
มาตรการป้องกันโควิด-19
แจ้งเปิดเรียน และแจ้งปิดเรียน
แจ้งปิดเรียน
กิจกรรมปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ประกาศหยุดเรียน
รับนโยบาย ผอ.สพป.สป.1
โรงเรียนวักแพรกษายินดีต้อนรับ
โรงเรียนวักแพรกษายินดีต้อนรับ
โรงเรียนวักแพรกษายินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการชนัฐปภา วิริวัช
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการผกามาศ ภู่ระหงษ์
แจ้ง เลิกเรียนเวลา 15.30 น.
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ ภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย
ทอดกฐินสามัคคี
Best Practice ห้องสมุดมีชีวิต
การอบรมการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด -19
การอบรมการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด -19
การอบรมการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด -19
การปักแถบสี ระดับประถมศึกษา